Станції заправки кисневих балонів.

Ми пропонуємо станції, які призначені для ви- робництва кисню чистотою 93% з його подаль- шою заправкою в 40-літрові кисневі балони під тиском 150 атм. Станції розроблені для викори- стання в закритих приміщеннях і дозволяють на мінімальній площі розташувати повний цикл

отримання кисню з атмосферного повітря, і за- качати його в балони. Продуктивність станцій заправки кисневих балонів (ЗКБ *) становить від 10 до 100 балонів за 25 годин роботи.

Станції ЗКБ комплектуються повітряним і кисне- вим компресорами, генератором кисню, повітряним і кисневим ресиверами, газоаналізатором і кон- трольним щитом, рампоюз вакуумним насосом. Система має мікропроцесорне управління з екраном Touch Screen.

Здійснюється постійний контроль концентрації кисню газоаналізатором. При зниженні концен- трації кисню та/або тиску відбувається автома- тичне відключення станції.

Система повністю автономна, що дозволяє уник- нути перебоїв у виробництві та постачанні кисню. Станції ЗБК працюють без зупинок цілодобово і мають високу відмовостійкість. Після першого пуску процес повністю автоматизований (систе- ма не вимагає регулярних запусків і зупинок, так як використовує режим «очікування»).

Характеристики: ASD60-90NCRM ASG225 – 320NCRM ASJ400-600NCRM ASL1000NCRM
Продуктивність балони 10 30 50 100
м3/24г 60 180 325 600
Вага
кг
2360 3860 4355 6000
Габарити мм 3658 × 2235 × 1971 4877 × 2235 × 2156 5486 × 2235 × 2156 6400 × 2235 × 2181